top of page

Life Time Members

Prof. Anand Abkari   

Prof.B.Rama Subba Raidu

Dr. Rammohan Vadapalli 

Prof.Ramakrishna Rao Baru

Dr. N. Eshwar Chandra

Dr. Shamrendra Narayan

Dr. Kulvinder Singh

Dr. Rajesh Lavakumar 

Dr. Deep Narayan Srivastava

Prof. P.M. Venkata Sai 

Prof. Pramod K Kolwadar

Prof. Shah Bipin R

Prof. T. Mandapal 

Prof.J.Jagan Mohan Reddy

Dr. Kavita H. Rajkotia  

Dr.P.Lalitha 

Dr. Anitha Mandava

Dr.Srikanth Narayanaswamy

Dr. Satish Kumar Bhargava

Dr. Sumeet Bhargava 

Dr. Srinadh Boppana

Dr. N Kavita

Dr. Jyoti Panwar

Dr. Ajay Gulati

Dr. Sujata Patnaik

Dr. Sunitha Lingareddy

Dr. N.L.N. Moorthy

Dr. Kunwarpal Singh

Dr. Shantveer G. Uppin

Dr. Ankur J. Shah

Dr. Vaishali Upadhyaya

Dr. Joban Babhul

Dr. Anupama Patil

Dr.Sanjay Desai

Dr. Rakhee Kumar

Dr. Praveen Gulati

Dr. Swathi C. Pacharne

Dr. Darshana Sanghvi

Dr. (Brig) R S Moorthy 

Dr. Shalini Agarwal 

Dr. Richa Arora

Dr. Hema Nalini Choudur

Dr.  Radha Krishan Verma

Dr. Hirak Ray Choudhury

Dr. Vardhan Joshi

Dr. Harsha Vardhana

Dr. Vijinder Arora

Dr. Velicheti Sandeep

Dr. C Amarnath

Dr. Nidhi Bhatnagar

Dr. Jatinder Pal Singh

Dr. Sikandar Shaikh

Dr. Gupta Harun

Dr. Aditya Daftary

Dr. Zubair Kazi

Dr. Kada Venkata Ramana

Dr. Amit K Kharat

Dr. Satish Babu Maddukuri

Dr. Samaresh Sahu

Dr. Joshita Singh

Dr. Abhishek Das

Dr. Gandikota Girish

Dr. Drushi Dhyal Patel

Dr. Rajendra N Solanki

Dr. Deepti Bunkar                                   

Dr. Anindita Sinha

Dr. Shah Harshad

Dr. Ashwin D. Lawande

Dr. Hemant T Patel

Dr. Dipayan Saha

Dr. Rishi Philip Mathew

Dr. Malla Uma Maheswara Rao

Dr.Yashvant T. Patel

Dr. K.S.Murugan

Dr. Panchal Hitenkumar.N

Dr. A Anbarasu

Dr.Narayanan Ramakrishna.

Dr. K.G.Srinivasan

Dr. Ankur Goyal 

Dr. Nafisa Shakir Batta

Dr. Khushboo Pilania Agrawal

Dr. RAGHAV AGGARWAL

Dr. Gaurav Goswami

Dr. Murali Krishna

Dr. Rakesh Bayyavarapu

Dr. Balakrishna P Shetty 

Dr. Sonal Saran

Dr. Samir M Paruthikunnan

bottom of page